Zdrowe Mięśnie

Kolejna witryna oparta na WordPressie

Rehabilitacja po udarze mózgu
Zdrowie

Rehabilitacja po udarze mózgu – dlaczego jest ważna?

Udar mózgu to niebezpieczna i poważna dolegliwość. Aby osoba, która doznała udaru, mogła znów odzyskać sprawność, duże znaczenie ma jej rehabilitacja. Dlaczego należy korzystać z rehabilitacji po udarze? Jak powinna się ona odbywać?

Czym jest udar mózgu?

Udar to stan chorobowy, w którym dopływ krwi do części mózgu jest przerwany lub obniżony, co uniemożliwia tkance mózgowej dostęp do kluczowego dla niej tlenu i składników odżywczych. Może to spowodować śmierć komórek mózgowych, prowadząc do utraty funkcji mózgu. 

Istnieją dwa główne typy udaru: niedokrwienny i krwotoczny. Udar niedokrwienny występuje, gdy w naczyniu krwionośnym zaopatrującym mózg tworzy się skrzep krwi, natomiast udar krwotoczny występuje, gdy pęka naczynie krwionośne zlokalizowane w mózgu. 

Objawy udaru mogą obejmować nagłe osłabienie lub drętwienie po jednej stronie ciała, trudności z mówieniem lub rozumieniem mowy, problemy ze wzrokiem i silny ból głowy. Szybka pomoc medyczna jest niezbędna, aby zminimalizować szkody spowodowane przez udar.

Rehabilitacja po udarze mózgu – dlaczego jest ważna?

Rehabilitacja po udarze jest kluczową częścią procesu powrotu do zdrowia. Celem rehabilitacji jest wówczas pomoc osobie w odzyskaniu jak największej niezależności oraz pomoc w przystosowaniu się do wszelkich trwałych skutków udaru. 

Rodzaj i czas trwania rehabilitacji po udarze będą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb danej osoby i ciężkości udaru – wskazuje pracownik z placówki instytutboczarska.pl, który prowadzi usługi rehabilitacji po udarach mózgu.

Duże znaczenie ma zatem dobranie odpowiedniego programu rehabilitacyjnego, który przygotowany będzie wspólnie ze specjalistami w tym zakresie, między innymi neurologiem, czyli lekarzem zajmującym się układem nerwowym, fizjoterapeutą, który zajmuje się prowadzeniem fizjoterapii. Właśnie dlatego duże znaczenie ma również wybranie odpowiedniej placówki, w której odbywać będzie się rehabilitacja osoby, która doznała udaru mózgu.

Jak powinna odbywać się rehabilitacja po udarze mózgu?

Fizjoterapia jest kluczowym elementem rehabilitacji poudarowej, ponieważ może pomóc pacjentowi odzyskać ruchomość ciała i siłę w dotkniętych chorobą kończynach oraz poprawić jego zaburzoną równowagę i koordynację ruchową. 

Pomocna może być również terapia zajęciowa prowadzona przez terapeutę zajęciowego, ponieważ może nauczyć osobę po udarze wykonywania codziennych czynności, takich jak ubieranie się, jedzenie czy prowadzenie czynności higienicznych samodzielnie.

Terapia mowy i języka może być również ważna dla osób, które mają trudności z mówieniem lub rozumieniem mowy w wyniku udaru. Gdy zatem pojawiły się takie objawy, również konieczna będzie rehabilitacja w tym zakresie.

Ponadto może być potrzebna terapia poznawcza, która skoncentrowana jest na funkcjach poznawczych, aby pomóc osobie odzyskać pamięć, uwagę i poprawić koncentrację oraz procesy myślowe.

Dla zapewnienia jak najlepszych efektów może być również konieczna opieka wspomagająca po zakończeniu procesu rehabilitacji.

Gdzie można skorzystać z rehabilitacji po udarze mózgu?

Zwykle zaleca się rozpoczęcie rehabilitacji jak najszybciej po udarze, najlepiej w specjalistycznej placówce oferującej takie usługi, na przykład jak instytutboczarska.pl. Zwiększa to szanse na lepsze wyniki, przy czym trzeba pamiętać o tym, że trwania rehabilitacji będzie zależał od indywidualnych postępów i celów.

Ważne jest również, aby sama osoba po udarze i jej rodzina byli zaangażowani w proces rehabilitacji, ponieważ może to pomóc im lepiej zrozumieć procesy związane z powrotem do zdrowia i nauczyć się radzić sobie ze skutkami udaru.